O nas

Konsorcjum firm: Stowarzyszenie B-4 (Lider Konsorcjum) - Agencja Zatrudnienia nr 1927 i Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze (Partner Konsorcjum) - Agencja Zatrudnienia nr 53 realizuje zamówienie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie mające na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych.

Konsorcjum firm: Stowarzyszenie B-4 (Lider Konsorcjum) - Agencja Zatrudnienia nr 1927 i Towarzystwo ALTUM, Programy Społeczno-Gospodarcze (Partner Konsorcjum) - Agencja Zatrudnienia nr 53, realizuje, na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, działania aktywizacyjne dla osób bezrobotnych mające na celu doprowadzenie ich do zatrudnienia.

 

Działaniami aktywizacyjnymi zostanie objęta grupa 1500 osób bezrobotnych (w tym 900 osób z II profilu i 600 osób z III profilu) z powiatów: łańcuckiego, przemyskiego, niżańskiego i sanockiego.

W ramach działań aktywizacyjnych zostaną zastosowane różnorodne, aczkolwiek uzupełniające się metody, formy i narzędzia pracy, rezultatem których będzie sprofilowanie osób bezrobotnych, co umożliwi precyzyjne dopasowanie ich kwalifikacji i kompetencji do potrzeb pracodawców. Podejmujemy współpracę z lokalnymi pracodawcami i wspieramy ich w procesie rekrutacji pracowników na wolne miejsca pracy.

 

Zachęcamy wszystkich pracodawców do zgłaszania zapotrzebowania na pracowników. Informacje o wolnych miejscach pracy można przesyłać drogą mailową w formie zgłoszenia na poniższe adresy:

centrumpracylancut@b4.org.pl

centrumpracynisko@b4.org.pl

centrumpracyprzemysl@b4.org.pl

centrumpracysanok@b4.org.pl

 

Zapraszamy do naszych biur w Przemyślu, w Łańcucie, w Nisku i w Sanoku.

Kadra

Nasza kadra to specjaliści posiadający odpowiednią wiedzę merytoryczną, bogate doświadczenie zawodowe, zarówno ze współpracy z pracodawcami, jak i z osobami bezrobotnymi, a przede wszystkim znający lokalne rynki pracy i stosujący kreatywne podejście w wykonywaniu swoich obowiązków.


Pracodawco! Możesz liczyć na naszą pomoc w znalezieniu odpowiednio przygotowanego kandydata do pracy.

 

Aktualnosci
Centra pracy
Wybierz centrum:

CENTRUM PRACY W ŁAŃCUCIE 

 

ul. Kolejowa 2a (budynek Dworca PKP)
piętro I pokój nr 1, 12, 37-100 Łańcut

 

tel. 530 820 751
e-mial: centrumpracylancut@b4.org.pl

 

Administrator punktu: Aneta Bugno